แจ้งชะลอการเรียกบัญชีสำรอง ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
แจ้งยืนยันการหยุดการเรียนการสอนในระบบด้วยเหตุพิเศษ ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โครงการ วมว.ปีการศึกษา 2564
แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. (รอบสอง)
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษา กรณีนักเรียนบัญชีตัวจริงที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
แจ้งงดใช้สนามและสถานที่ภายในโรงเรียน ทำกิจกรรมและออกกำลังกาย
แจ้งปิดการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
การติดตามประกาศของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รับเกียรติบัตรในวันครูแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 65 ประจำปี 2563
ร่วมแสดงชุด "รำมังคละศรีสองแคว” ประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในระบบปกติ(แบบเข้าพื้นที่)
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในหอพักโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น” ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
รับรางวัลชมเชย สาขาเทคนิคสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม จากโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

เปิดให้ชำระเงินรอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการจองหอพักไปเมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ O – NET ปีการศึกษา 2563
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รอผลสอบ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 1/2564
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เฉพาะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเก็บคะแนนกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงวันการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)


ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (17 พ.ย. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-01-25 11:26:50
 • เผยแพร่วันที่: 2021-01-15 21:35:51
 • เผยแพร่วันที่: 2020-11-17 11:01:30
 • เผยแพร่วันที่: 2020-11-03 09:58:21
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-21 14:24:32


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala